ข่าวพื้นที่

10 มีนาคม 2022

นำข้อมูลมาอธิบายการเข้าถึงสิทธิย่านพระราม 2

ในบางครั้งข้อมูลข่าวสารที่พี่น้องได้รับอาจจะทำให้เข้าใจได้ไม่เต็มที่ หรืออาจเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้ค่ะ อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ จึงได้จัดเตรียมข้อมูลไปแจกจ่ายให้พี่น้องในพื้นที่ โดยมีทีมงานให้อ้นดูแลคอยอธิบายรายละเอียดเพื่อให้พี่น้องเข้าใจมากขึ้นค่ะ
 
ประโยชน์เรื่องไหนที่พี่น้องควรจะได้รับ พวกเราได้นำมาบอกต่อให้เสมอค่ะ