#ให้อ้นดูแล

10 มีนาคม 2022

ฉีดพ่นไล่ยุง #ซอยสุทธาราม 12

แหล่งน้ำนิ่งหรือน้ำขังในภาชนะนั้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงอย่างดีค่ะ อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ และทีมงานให้อ้นดูแลได้เข้าดำเนินการฉีดพ่นไล่ยุงตามจุดต่างๆ ในซอยสุทธาราม 12 เพื่อลดโอกาสในการเกิดโรคไข้เลือดออกให้กับลูกหลานค่ะ
 
ทั้งนี้วิธีที่ดีที่สุดคือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง อย่าลืมช่วยกันดูแลพื้นที่บริเวณรอบๆ บ้านไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง ป้องกันยุงวางไข่ และใส่เสื้อแขนขายาวเพื่อป้องกันอีกทางนะคะ