ข่าวพื้นที่

9 มีนาคม 2022

สื่อสารและลงพื้นที่อธิบายข่าวสารเพื่อพี่น้อง #ย่านพระราม 2

การเข้าถึงข้อมูลเป็นสิ่งที่ อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ เห็นว่าสำคัญค่ะ เนื่องจากบางข้อมูลเป็นสิทธิประโยชน์ที่พี่น้องควรจะได้รับ ดังนั้นพวกเราจึงถือโอกาสมาอธิบายถึงขั้นตอนให้กับพี่น้องในพื้นที่ค่ะ