ข่าวพื้นที่

8 มีนาคม 2022

ส่งต่อข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้อง #ย่านเอกชัย

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ นำโดยคุณภูมิลงพื้นที่พร้อมทีมงานให้อ้นดูแลนำข้อมูลข่าวสารมาแจกจ่ายและบอกต่อพี่น้องในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับค่ะ
 
ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆ ได้เลยนะคะ