ข่าวพื้นที่

7 มีนาคม 2022

ส่งต่อข่าวสารที่เป็นประโยชน์ #ย่านพระราม 2

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ มาส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องย่านพระราม 2 ค่ะ เมื่อพวกเราเห็นว่าข้อมูลใดมีประโยชน์ จะรีบนำข้อมูลมาบอกต่อพร้อมทั้งอธิบายวิธีการเข้าถึงสิทธิเหล่านั้นให้พี่น้องได้ทราบทันทีค่ะ
 
นอกจากนี้ทีมงานให้อ้นดูแลได้ถือโอกาสนี้สอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องด้วยค่ะ ขอบคุณที่พี่น้องไว้ใจ #ให้อ้นดูแล #ให้ภูมิดูแล #ให้เราดูแล และ #เราไม่เคยลืมกัน นะคะ