ข่าวพื้นที่

6 มีนาคม 2022

เยี่ยมเยียนและส่งต่อข้อมูล #ย่านจอมทอง ต่อเนื่องจ้า

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ได้ทราบข่าวสารที่เป็นสิทธิประโยชน์ของพี่น้องในพื้นที่ พวกเราจะนำมาสรุปเพื่อบอกต่อให้กับพี่น้องต่อไปค่ะ โดยคุณภูมิได้เป็นตัวแทนในการนำข้อมูลมาส่งต่อให้ค่ะ
 
การเข้าถึงข้อมูลของพี่น้องทุกท่านเป็นสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญ เพื่อให้พี่น้องได้เข้าถึงสิทธิต่างๆ ที่ควรได้รับค่ะ