ข่าวพื้นที่

6 มีนาคม 2022

เยี่ยมเยียนและส่งข่าวสารสิทธิประโยชน์ #ย่านวุฒากาศ

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ นำโดยคุณภูมิและทีมงานให้อ้นดูแล นำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพี่น้องมาบอกต่อและอธิบายรายละเอียดถึงขั้นตอน วิธีการต่างๆ ค่ะ
 
ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุยถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องในพื้นที่ตลอดเส้นทางด้วยค่ะ พวกเราขอบคุณที่ไว้ใจ #ให้อ้นดูแล #ให้ภูมิดูแล #ให้เราดูแล และ #เราไม่เคยลืมกัน ค่ะ