ข่าวพื้นที่

5 มีนาคม 2022

พบปะพี่น้อง #ย่านจอมทอง จ้า

คุณภูมินำทีม อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ และให้อ้นดูแล พบปะพี่น้องในชุมชนค่ะ นอกจากได้พูดคุยและสอบถามเรื่องราวต่างๆ ภายในชุมชนแล้ว คุณภูมิและทีมงานให้อ้นดูแลได้นำข้อมูลที่น่าสนใจมาบอกต่อด้วยค่ะ
 
ถ้ามีที่เรื่องต้องการให้พวกเราช่วยเหลือ สามารถติดต่อหรือแจ้งผ่านคุณภูมิและทีมงานให้อ้นดูแลได้เลยนะคะ
 
ขอขอบคุณพี่น้องที่ไว้ใจ #ให้อ้นดูแล #ให้ภูมิดูแล #ให้เราดูแล เพราะ #เราไม่เคยลืมกัน ค่ะ