ข่าวพื้นที่

4 มีนาคม 2022

ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร #ย่านวุฒากาศ

ทุกครั้งที่ อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ได้เห็นข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเห็นว่าควรที่จะนำมาบอกต่อให้พี่น้องในพื้นที่ได้รับทราบ พวกเราจะรีบจัดเตรียมข้อมูลเหล่านั้น มาแจกจ่ายและอธิบายให้กับพี่น้องทันทีค่ะ
 
ทั้งนี้พวกเราขอขอบคุณพี่น้องที่ต้อนรับและทักทายพวกเราตลอดเส้นทางด้วยนะคะ
 
ขอขอบคุณพี่น้องที่ไว้ใจ #ให้อ้นดูแล #ให้ภูมิดูแล #ให้เราดูแล เพราะ #เราไม่เคยลืมกัน ค่ะ