ข่าวพื้นที่

4 มีนาคม 2022

คุณภูมิและทีมงานเยี่ยมเยียนและส่งต่อข่าวสาร #ย่านจอมทอง

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ พร้อมกับทีมงานให้อ้นดูแล ได้เยี่ยมเยียนพี่น้องเพื่อพูดคุยและสอบถามสิ่งที่พี่น้องต้องการให้พวกเราประสานงานช่วยเหลือค่ะ
 
ทั้งนี้พวกเราได้ส่งต่อข่าวสารและอธิบายข้อมูลที่เป็นสิทธิประโยชน์รวมทั้งวิธีการเข้าถึงข้อมูลนั้นเพิ่มเติมด้วยค่ะ
 
ขอขอบคุณพี่น้องที่ไว้ใจ #ให้อ้นดูแล #ให้ภูมิดูแล #ให้เราดูแล เพราะ #เราไม่เคยลืมกัน ค่ะ