#ให้อ้นดูแล

28 กุมภาพันธ์ 2022

อำนวยความสะดวกและแนะนำบริเวณจุดฉีดวัคซีน #วัดบางประทุนนอก

ถ้าพี่น้องเห็นคุณภูมิและทีมงานให้อ้นดูแล บริเวณจุดฉีดวัคซีนสามารถทักทายและสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะ
 
เพราะ อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะและทีมงานให้อ้นดูแล เข้าใจจึงเข้าไปอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือให้กับพี่น้อง ณ จุดฉีดวัคซีนที่วัดบางประทุนนอกค่ะ