ข่าวพื้นที่

15 กุมภาพันธ์ 2022

แลกเปลี่ยนข่าวสาร #ย่านวุฒากาศ

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ขอขอบคุณพี่น้องในพื้นที่ค่ะ ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้ดูแล เมื่อมีเรื่องใดเกิดขึ้น พี่น้องจะประสานงานมายังทีมงานให้อ้นดูแลตลอดค่ะ
 
พวกเราได้นำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาให้พี่น้องด้วยค่ะ