ข่าวพื้นที่

15 กุมภาพันธ์ 2022

ส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ #ย่านชุมชนจอมทอง

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ มาแล้วค่ะ มาบอกข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องในพื้นที่ เพราะพวกเราเห็นว่าข้อมูลข่าวสารบางอย่างสำคัญและเป็นประโยชน์ให้พี่น้องได้ คุณภูมิและทีมงานให้อ้นดูแลจึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาบอกต่อพี่น้องค่ะ