ข่าวพื้นที่

14 กุมภาพันธ์ 2022

ส่งต่อข่าวสารให้พี่น้อง #ชุมชนเทียนทรัพย์

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ เห็นข้อมูลข่าวสารใดที่พี่น้องควรได้ทราบ พวกเราจะนำมาบอกต่อค่ะ โดยคุณภูมิและทีมงานให้อ้นดูแลได้ลงพื้นที่ไปอธิบายด้วยตนเองค่ะ
 
เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับพี่น้องในพื้นที่ทุกท่านค่ะ ถ้าเจอพวกเราที่ไหน ทักทายหรือแจ้งประสานงานเรื่องต่างๆ ได้นะคะ