#ให้อ้นดูแล

14 กุมภาพันธ์ 2022

แจกทรายอะเบท #ชุมชนสุขสันต์พัฒนาเอกชัย26

เพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ นำทรายอะเบทมาแจกจ่ายให้พี่น้องในพื้นที่ค่ะ
 
เมื่อใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่มีน้ำขังจะป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ำได้นานประมาณ 3 เดือนเลยค่ะ
 
ทั้งนี้วิธีนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย แต่วิธีที่ดีที่สุดคือการกำจัดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เพื่อป้องกันการวางไข่ของยุงลายค่ะ