#ให้อ้นดูแล

13 กุมภาพันธ์ 2022

แจกทรายอะเบท #ชุมชนสามง่าม

ในชุมชนใดหรือบริเวณบ้านใดมีแหล่งน้ำขัง ซึ่งจะเป็นจุดที่ทำให้ยุงลายมาวางไข่ได้ค่ะ อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ  นำทีมโดยคุณภูมิได้ลงพื้นที่เพื่อแจกทรายอะเบท พร้อมกับแนะนำวิธีการใช้ด้วยค่ะ
 
ทั้งนี้เวลาใช้จะต้องนำไปผสมในน้ำ อัตราส่วนการใช้ คือ ทรายอะเบท 1 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตรค่ะ