#ให้อ้นดูแล

13 กุมภาพันธ์ 2022

นำทรายอะเบทมาแจกจ่ายให้พี่น้อง #ชุมชนสวนสัมพันธ์

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ นำทีมโดยคุณภูมิลงพื้นที่นำทรายอะเบทไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชนค่ะ
 
โดยทรายอะเบทมีคุณสมบัติในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการตัดวงจรการเกิดของยุงลายที่อาจเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมาสู่พี่น้องได้ค่ะ