news

2 มีนาคม 2020

อบรมเยาวชนค่ายGen Peace สร้างภูมิคุ้มกันผ่านสื่อออนไลน์

อบรมเยาวชนค่ายGen Peace สร้างภูมิคุ้มกันผ่านสื่อออนไลน์ หวังไม่ตกเป็นเครื่องมือผู้ไม่หวังดี แพร่สื่อ ลดความขัดแย้งในสังคมออนไลน์

น.ส.บุณณดา สุปิยพันธุ์ นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาสันติศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ค่าย “Gen Peace” เกิดจากงานวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาเยาวชนสร้างสื่อสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม (สังคมออนไลน์) โดย ได้มุ่งพัฒนาที่เยาวชน โดยการสร้างความรู้ สร้างทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมที่เริ่มจากภายในคือ inner peace สู่ outer peace คือการถ่ายทอดการสื่อสารออกมาในรูปแบบต่างๆ ทั้งการพูด การเขียน การแสดงท่าทาง การสื่อสารผ่านออนไลน์ ทั้งการโพสต์ การแชร์ การแสดงความคิดเห็น การสร้างสื่อทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การไตร่ตรองในข้อมูลข่าวสาร การยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานแห่งสันติ เพื่อให้เยาวชนเป็นทั้งผู้ใช้และผู้สร้างสื่อในสังคมออนไลน์ที่มีสติรู้เท่าทันและไม่นำพาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมออนไลน์สังคมที่มีความหลากหลายในทุกมิติ

“เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันสร้าง ภูมิคุ้มกัน  ให้กับเยาวชนในการเสพสื่อและเป็นผู้ผลิตสื่อเอง ที่ต้องระมัดระวังข้อมูล ที่น่าเป็นห่วงคือข่าวปลอม หรือเฟกนิวส์ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในสังคม หากเยาวชนบางส่วน รู้เท่าไม่ถึงการณ์ คล้อยตามสื่อที่สร้างความขัดแย้งเกลียดชัง นำไปผลิตซ้ำ ไปเผยแพร่ ก็อาจตกเป็นเครื่องมือ ของผู้ไม่หวังดีที่ต้องการปลุกปั่น สร้างความปั่นป่วน ให้กับสังคม และประเทศชาติได้ ’ น.ส. บุณณดา กล่าว

ทางด้าน น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่า เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการ ‘ค่าย Gen Peace” DNA คนรุ่นใหม่สื่อสารดี สู่วิถีสันติสุข’ ให้กับน้องๆเยาวชน ระหว่างวันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ ที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขต บางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในยุคที่ใครๆ ก็เป็นสื่อได้แต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้เท่าทัน กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ก่อนนำไปโพสหรือแชร์ รวมทั้ง ไม่เป็นส่วนหนึ่ง ในการสื่อสารที่ทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ และกำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้

ดังนั้นจึงต้องสร้าง เครือข่ายเยาวชน ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสันติสุขของสังคม นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของกฎหมาย เช่น พรบ.คอมพิวเตอร์ ที่มีความสำคัญซึ่งเยาวชน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำสื่อเข้าระบบคอมพิวเตอร์ มากขึ้น
 

ที่มา https://siamrath.co.th/n/136219