TOP

26 กุมภาพันธ์ 2020

ตัดผมสร้างสุข ชุมชนสามง่ามพัฒนา เขตจอมทอง

ทีมงานให้อ้นดูแลประสานทีมงานช่างตัดผมจากโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร เข้าตัดผมให้แก่พี่น้องในชุมชนสามง่ามพัฒนา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

พี่ๆ น้องๆ ได้ออกมาพบปะพูดคุยกัน เสริมสวย เสริมหล่อ สร้างความครึกครื้น คึกคัก สร้างสุขให้ชุมชนและยังทำให้ชุมชนอบอุ่นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะ