#ให้อ้นดูแล

10 กุมภาพันธ์ 2022

ฉีดไล่ยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก #มั่นคงคอนโด

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ให้ทีมงานให้อ้นดูแลลงพื้นที่ฉีดพ่นไล่ยุงทันทีค่ะ เแม้ว่ายุงจะเป็นสัตว์ตัวเล็ก แต่เป็นพาหะสำคัญในการนำโรคต่างๆ มาสู่คนได้นะคะ อย่างเช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย เป็นต้น
 
การฉีดพ่นจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการลดจำนวนของยุงค่ะ แต่พี่น้องทุกท่านอย่าลืมกำจัดแหล่งน้ำขังที่จะทำให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงด้วยนะคะ