ข่าวพื้นที่

27 กุมภาพันธ์ 2022

แลกเปลี่ยนข่าวสารและพบปะพูดคุย #ย่านจอมทอง

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องในชุมชนค่ะ คุณภูมิและทีมงานให้อ้นดูแลจึงได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกต่อและอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะ
 
พี่น้องท่านใดมีเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานงานมาที่พวกเราได้เลยนะคะ