#ให้อ้นดูแล

26 กุมภาพันธ์ 2022

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดแบบไม่ฟุ้งกระจาย #โรงเรียนวัดสีสุก

หลังจากที่บริเวณโรงเรียนวัดสีสุกได้บริการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ  ได้ดำเนินฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดแบบไม่ฟุ้งกระจายให้กับบริเวณนั้นด้วยค่ะ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจให้กับหน่วยแพทย์พยาบาลและพี่น้องที่ได้รับวัคซีนด้วยค่ะ
 
ทั้งนี้ทีมงานให้อ้นดูแล ได้แนะนำการรักษามาตรการระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลาด้วยค่ะ