ข่าวพื้นที่

26 กุมภาพันธ์ 2022

เยี่ยมเยียนและส่งต่อข้อมูล #ย่านจอมทอง

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ พร้อมทีมงานให้อ้นดูแลนำข้อมูลข่าวสารไปสื่อสารให้กับพี่น้องในพื้นที่ค่ะ ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องราวภายในชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาประสานงานแก้ไขในส่วนที่พี่น้องต้องการต่อไปด้วยค่ะ
 
ขอขอบคุณพี่น้องที่นึกถึงพวกเราเป็นอันดับแรกและทักทายพวกเราเป็นอย่างดีเสมอมาค่ะ