ข่าวพื้นที่

24 กุมภาพันธ์ 2022

สื่อสารและลงพื้นที่อธิบายข่าวสารเพื่อพี่น้อง #ย่านวุฒากาศ

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ต้องการเข้าถึงพี่น้องพร้อมทั้งพบปะพูดคุยเพื่อให้ทราบความต้องการของพี่น้องในชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ ครั้งนี้ได้นำข่าวสารที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พี่น้องสามารถเข้าถึงได้มาบอกต่อและอธิบายเพิ่มเติมค่ะ
 
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้ อ้นและคุณภูมิ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ที่นึกถึงพวกเราเสมอเมื่อต้องการความช่วยเหลือค่ะ