ข่าวพื้นที่

24 กุมภาพันธ์ 2022

อธิบายสิทธิประโยชน์ที่ควรเข้า #ย่านจอมทอง

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ได้พบปะพูดคุยพี่น้องในพื้นที่ตลอด จึงทำให้เข้าใจว่าพี่น้องแต่ละท่านมีภารกิจมากมาย จนบางครั้งทำให้ไม่ทราบข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเองที่พึงได้รับค่ะ
 
คุณภูมิและทีมงานให้อ้นดูแล จึงนำข้อมูลเหล่านี้มาสื่อสารต่อให้กับพี่น้อง เพื่อให้เข้าถึงสิทธิที่ควรจะได้รับค่ะ