ข่าวพื้นที่

23 กุมภาพันธ์ 2022

ส่งต่อข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้อง #ย่านจอมทอง

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ เห็นว่าข้อมูลบางอย่างนั้น พี่น้องในพื้นที่ไม่ทราบทั้งที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับค่ะ พวกเราจึงนำมาอธิบายและบอกต่อเพื่อให้ทราบและเข้าใจในขั้นตอนการเข้าถึงสิทธิประโยชน์เหล่านั้นค่ะ
 
ทั้งนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆ ของพวกเราได้นะคะ