ข่าวพื้นที่

9 กุมภาพันธ์ 2022

ส่งมอบป้าย “ร้านนี้ฉีดวัคซีนแล้ว พร้อมกับนางกวัก”

ขอบคุณที่ให้ อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ดูแลนะคะ ด้วยความตั้งใจในการจัดทำป้าย “ร้านนี้ฉีดวัคซีนแล้ว พร้อมกับนางกวัก” นี้ขึ้นมา เพราะคิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องจริงๆ และได้ใช้งานจริงในการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องค่ะ