ข่าวพื้นที่

22 กุมภาพันธ์ 2022

ลงพื้นที่พบปะ #ย่านจอมทอง

เมื่อมีโอกาสที่ อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ จะได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องในพื้นที่ พวกเราจะสอบถามถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องค่ะ ส่วนใดที่เห็นว่าพี่น้องต้องการให้ประสานงานแก้ไขปัญหาให้ พวกเราจะรีบดำเนินการค่ะ
 
ทั้งนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆ ของพวกเราได้นะคะ