ข่าวพื้นที่

21 กุมภาพันธ์ 2022

ส่งต่อข่าวสารให้พี่น้อง #ย่านวุฒากาศ

คุณภูมิและทีมงานให้อ้นดูแลได้ลงพื้นที่พบปะเพื่อแจกข่าวสาร พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้พี่น้องเข้าใจและเข้าถึงประโยชน์ที่ควรจะได้รับค่ะ
 
อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านค่ะ ที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีเสมอมาค่ะ การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อกันจะช่วยทำให้ชุมชนพัฒนาได้ยิ่งขึ้นค่ะ