#ให้อ้นดูแล

19 กุมภาพันธ์ 2022

ฉีดพ่นไล่ยุง #ชุมชนหลังวัดหนัง

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ป้องกันและลดการเกิดโรคไข้เลือดออกให้กับลูกหลาน #ชุมชนหลังวัดหนัง ค่ะ
 
ทั้งนี้วิธีที่ดีที่สุดคือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง อย่าลืมช่วยกันดูแลพื้นที่บริเวณรอบๆ บ้านไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง ป้องกันยุงวางไข่ และใส่เสื้อแขนขายาวเพื่อป้องกันอีกทางนะคะ