#ให้อ้นดูแล

19 กุมภาพันธ์ 2022

หัวแดงดับเพลิงมาแล้ว #ชุมชนแก้วกลม

เหตุเพลิงไหม้ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ถ้าจำกันได้ เมื่อปลายปีที่แล้ว มีเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนแก้วกลม อ้นได้เข้าไปช่วยดูแลตั้งแต่ ทราบเหตุ ดังกล่าว พร้อมประสานงานช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะ
 
และเนื่องจากในชุมชนไม่มีหัวแดงประปา สำหรับดับเพลิง ทำให้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การควบคุมเพลิงทำได้ยาก
 
อ้นจึงเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสำรวจและดำเนินการติดตั้งจนแล้วเสร็จค่ะ สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องในชุมชนมากขึ้นค่ะ
 
อ้นต้องขอขอบพระคุณการประปานครหลวง สำนักงานเขตจอมทอง ท่านประธานชุมชนแก้วกลม และคณะกรรมการทุกท่านที่ ร่วมกันดูแลพี่น้องในชุนชนค่ะ #ให้อ้นดูแล
 
29 พ.ย. 2564 เข้าสำรวจและส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
18 ก.พ 2565 ติดตั้งหัวแดงเรียบร้อย