#ให้อ้นดูแล

18 กุมภาพันธ์ 2022

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด #จอมทอง 15

พี่น้องในชุมชนประสานงานมา อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ จึงรีบดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อแบบไม่ฟุ้งกระจายค่ะ เพราะพวกเราเข้าใจถึงความกังวลใจค่ะ ชีวิตต้องดำเนินไปต่อ ดังนั้นพวกเราจึงมาเพิ่มความมั่นใจให้ค่ะ
 
วิธีนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการยับยั้งเชื้อโรคได้ แต่อย่างไรก็ต้องช่วยกันรักษามาตรการและเช็ดถูทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคตามจุดสัมผัสด้วยนะคะ