ข่าวพื้นที่

18 กุมภาพันธ์ 2022

ส่งต่อข่าวสารเพื่อพี่น้อง #ย่านวุฒากาศ

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ มาเยี่ยมเยียนพี่น้องพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ เพราะเห็นว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ เมื่อพวกเราได้รับทราบถึงข้อมูล พวกเราจะนึกถึงพี่น้องในพื้นที่ทันทีค่ะ สิ่งใดที่พวกเราสามารถทำให้ชุมชนในพื้นที่ดีขึ้นได้ พวกเราพร้อมทำค่ะ