ข่าวพื้นที่

18 กุมภาพันธ์ 2022

เยี่ยมเยียนและส่งต่อข่าวสารให้พี่น้อง #ย่านเอกชัย

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ เห็นข้อมูลที่มีประโยชน์ เป็นเรื่องที่พี่น้องควรได้ทราบและเข้าถึงสิทธิที่ควรได้ คุณภูมิจึงได้นำไปอธิบายถึงสิทธิที่ควรทราบนั้นให้กับพี่น้องในพื้นที่ค่ะ
 
ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้พบปะพูดคุยเพื่อให้ทราบถึงความสุขและความร้อนใจของพี่น้องในพื้นที่ด้วยค่ะ