#ให้อ้นดูแล

7 กุมภาพันธ์ 2022

เพิ่มความมั่นใจให้พี่น้อง #ชุมชนวัดมงคลวราราม

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ  เข้าใจถึงความกังวลในการใช้ชีวิตประจำวันภายใต้สถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะ พี่น้องหลายท่านจึงต้องการเพิ่มความมั่นใจและลดความกังวลใจให้กับคนในครอบครับและชุมชนค่ะ
 
ทั้งนี้ทีมงานให้อ้นดูแลได้แนะนำการรักษามาตรการระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และวิธีการเช็ดถูทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคตามจุดสัมผัส ด้วยการผสมน้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 ด้วยค่ะ