#ให้อ้นดูแล

24 กุมภาพันธ์ 2020

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ชุมชนสุขศิริ

ประธานชุมชนสุขศิริ ห่วงใยความปลอดภัยของคนในชุมชน ได้ประสานทีมงาน “ให้อ้นดูแล” เข้าฉีดยุง และประชาสัมพันธ์รณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้กับพี่น้องในชุมชนค่ะ