TOP

6 กุมภาพันธ์ 2022

แจกข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้พี่น้อง #ตลาดจอมทอง

เมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องในพื้นที่ อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ไม่รอช้าที่จะนำมาบอกต่อเพื่อให้พี่น้องได้รับทราบกันค่ะ
 
พวกเราจะเป็นส่วนเล็กๆ ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับพี่น้องในพื้นที่นี้ต่อไปค่ะ