ข่าวพื้นที่

6 กุมภาพันธ์ 2022

ส่งมอบป้าย “ร้านนี้ฉีดวัคซีนแล้ว พร้อมกับนางกวัก” ย่านจอมทองเพิ่มเติมจ้า

ป้าย “ร้านนี้ฉีดวัคซีนแล้ว พร้อมกับนางกวัก” นี้ พวกเราตั้งใจทำมาให้พี่น้องในพื้นที่เลยค่ะ เพราะ อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ เห็นว่าป้ายนี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคและช่วยให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นได้ค่ะ
 
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ลงทะเบียนขอรับป้ายนี้นะคะ