#ให้อ้นดูแล

6 กุมภาพันธ์ 2022

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด #ศาลาครืน 12

พี่น้องแจ้งมายัง อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ จึงได้ส่งทีมงานให้อ้นดูแลเข้าดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อแบบไม่ฟุ้งกระจายให้แล้วค่ะ
 
รักษามาตรการระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยนะคะ พวกเราจะร่วมต่อสู้ไปด้วยกันค่ะ