#ให้อ้นดูแล

24 กุมภาพันธ์ 2020

เผยแพร่ความรู้ – วิธีป้องกันไวรัสโคโรนา

วิธีป้องกันตนเองจากเชื้อโรค กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
ทีมงาน “ให้อ้นดูแล” เดินหน้าประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาอย่างต่อเนื่อง การป้องกันตนเองไม่ยากหากเรารู้เท่าทัน ล่าสุดพวกเราไปที่ตลาดวัดไทรและชุมชนใกล้เคียงอบอุ่นเหมือนเคย ขอบพระคุณพี่ๆ สำหรับอาหารและขนมที่มอบให้ติดไม้ติดมือเป็นสเบียงของพวกเรายามเช้านะคะ