ข่าวพื้นที่

17 กุมภาพันธ์ 2020

ลงพื้นที่ – มอบกระจกทางโค้ง ชุมชนเอกชัย 33

จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หลายครั้งเกิดกับคนในชุมชน พี่น้องในชุมชนต่างช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตา อ้นขอขอบคุณที่เราดูแลกันและกันนะคะ

ชุมชนเอกชัย 33