#ให้อ้นดูแล

2 กุมภาพันธ์ 2022

ฝาท่อชำรุด 2 จุด #จอมทอง14 แก้ไขเรียบร้อยแล้วจ้า

หลังได้รับแจ้ง อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและดำเนินแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
 
📍 การดำเนินการ
22ม.ค.65 รับแจ้งเคส
24ม.ค.65 ทีมงานลงพื้นที่สำรวจ
25ม.ค.65 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจอมทองดำเนินการแล้ว
28ม.ค.65 ทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบ