#ให้อ้นดูแล

1 กุมภาพันธ์ 2022

ตัดกิ่งก้านต้นไม้ใหญ่ริมคลอง คลองบางสะแกตัดคลองบางค้อ #ชุมชนริมคลองบางค้อ

พี่น้องริมคลองบางค้อ มีความกังวลใจที่ต้นไม้ขนาดใหญ่ขวางคลองและทางเดิน ทำให้ลำบากและประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งในการสัญจรไปมา แถมกิ่งไม้ระสายไฟด้วย
 
จึงแจ้งมายัง อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ค่ะ ทางทีมงานได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที
 
และเมื่อเข้าสำรวจ มีบางส่วนที่เป็นพื้นที่เอกชน จึงได้ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อนดำเนินการตัดกิ่งก้านที่ระเกะระกะออกบางส่วนค่ะ
 
📍 การดำเนินการ #ทำได้ทำทันที
26ม.ค.65 รับแจ้งเคส
28ม.ค.65 ทีมงานลงพื้นที่สำรวจ
29ม.ค.65 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตธนบุรี ดำเนินการให้อย่างเร่งด่วน