#ให้อ้นดูแล

17 กุมภาพันธ์ 2020

ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ หน้าตลาดวัดนาคนิมิตร

รุดช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหน้าตลาดวัดนาคนิมิตร เขตจอมทอง และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง