#ให้อ้นดูแล

27 มกราคม 2022

ซ่อมถนนเป็นหลุม #จอมทอง 12

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ภูมิ ศิริชนะ ได้รับแจ้งจากพี่น้องในซอยจอมทอง 12 ว่าในซอยมีถนนเป็นหลุม ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ทีมงานได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ
 
📍 การดำเนินการ
15ม.ค.65 รับแจ้งเคส
15ม.ค.65 ทีมงานลงพื้นที่สำรวจ
20ม.ค.65 ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
24ม.ค.65 สำนักงานเขตจอมทองดำเนินการแล้ว