#ให้อ้นดูแล

13 กุมภาพันธ์ 2020

กวดขันไม่วิ่งรถจักรยานยนต์บนทางเท้า

การขับขี่ยานพาหนะบนทางเท้านอกจากผิดกฎหมายแล้วยังอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นอีกด้วย

ขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตธนบุรีทุกท่านและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกวดขันไม่ให้มีการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและเพิ่มสายตรวจเพื่อป้องกันเหตุร้ายค่ะ

ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการกทม. นายสกลธี ภัทธิยกุล ท่านผอ. เขตธนบุรี สน. สำเหร่ และ สน. บุคคโล ด้วยค่ะ