#ให้อ้นดูแล

29 มกราคม 2022

ฉีดไล่ยุง #จอมทอง14 จ้า

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ภูมิ ศิริชนะ รีบให้ทีมงานให้อ้นดูแลลงพื้นที่ฉีดพ่นไล่ยุง #จอมทอง14 ทันทีค่ะ เพราะอ้นและคุณภูมิห่วงใยเรื่องนี้มากค่ะ เนื่องจากยุงสามารถเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมาสู่พี่น้องได้ โดยเฉพาะเด็กๆ ซึ่งควรให้ใส่เสื้อผ้าแขนขายาวเพื่อป้องกันยุงกัดนะคะ