#ให้อ้นดูแล

28 มกราคม 2022

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง #ซอยเลิศเหนือ

หลังจากมีพี่น้องแจ้ง อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ภูมิ ศิริชนะ ขอให้ทีมงานให้อ้นดูแลลงพื้นที่ฉีดพ่นไล่ยุงให้กับพี่น้อง #ซอยเลิศเหนือ ถนนจอมทอง เพื่อลดปริมาณยุงที่มีในชุมชนและป้องกันโรคไข้เลือดออก ทีมงานรีบลงพื้นที่ฉีดพ่นให้ทันทีค่ะ
 
อย่าลืมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ยุงหมดไปจากชุมชนด้วยนะคะ