#ให้อ้นดูแล

26 มกราคม 2022

ชวนอาสามาตัดผมฟรี ที่ #ชุมชนวัดมงคลวราราม

อ้น ทิพานัน ศิริชนะ X ภูมิ ศิริชนะ ภูมิ ศิริชนะ เราสองคนมองว่า เรื่องใดสามารถช่วยเหลือและบรรเทาค่าใช้จ่ายได้ เราก็จะเร่งประสานมาดูแลให้พี่น้องในชุมชนค่ะ
 
ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้มีจิตอาสาทุกท่านค่ะ ที่มาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายโดยการให้บริการตัดผมฟรีให้กับพี่น้องภายในชุมชนนี้ด้วยค่ะ