TOP

26 มกราคม 2022

โครงการคนละครึ่งเฟส 4

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุมัติโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 คนละ 1,200 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 จำนวน 29 ล้านสิทธิ์

 

โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ปชช. ได้รับสิทธิ์อยู่แล้ว 27.78 ล้าน กดยืนยันในแอปพลิเคชั่นเป๋าตังตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 1ก.พ. ส่วนรายใหม่ ลงทะเบียน 10 ก.พ.ใช้สิทธิ์ได้ 17 ก.พ.

 

การลงทะเบียน

1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้ว สามารถกดยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตังตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป และสามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

 

2. ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป และสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

 

และคณะรัฐมนตรียังอนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในระยะที่ 4 และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรฯ คนละ 600 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 (เติมเงินในบัตรฯ เดือนละ 200 บาท จำนวนเวลา 3 เดือน)

 

ลงทะเบียนยืนยันตัวตน “คนละครึ่งเฟส 4” สำหรับประชาชน สามารถทำได้ดังนี้ 

1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

 

2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

 

3. ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

 

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ช่องทางลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 4” 

1. ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

 

2. ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดเมนูโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาแล้ว 

 

วิธียืนยัน “คนละครึ่งเฟส 4” สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1. ยืนยันตัวตนผ่านแอพฯ เป๋าตัง

 

2. เข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” กดแถบ “G-Wallet” แล้วกดเมนู “คนละครึ่ง”

 

3. กดยินยอม การจัดการข้อมูล ยืนยันตัวตน

 

4. กดเลือกวิธียืนยันตัวตนด้วยการ “สแกนใบหน้า” โดยให้ใช้งานกล้องบนมือถือเพื่อสแกน จากนั้นตั้งค่ารหัส  พร้อมยืนยันรหัส PIN

 

5. เปิดการใช้งานระบบสแกนใบหน้า หรือ สแกนลายนิ้วมือ กด “ยอมรับ” เงื่อนไขการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง

 

6. ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน จะพบข้อความบนการ์ดว่า “กำลังตรวจสอบข้อมูล” ให้เลือก “ตรวจสอบสถานะล่าสุด” เพื่อดูผลการสมัคร

 

7. หากยืนยันตัวตนสำเร็จ ระบบจะแสดงแถบ Wallet ในหน้าหลักเพื่อให้กดใช้งาน

 

8. ยืนยันตัวตน “คนละครึ่งเฟส 4” ผ่านตู้ ATM กรุงไทย 

 

กรณีที่ยังไม่เคยร่วมโครงการของรัฐผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือยืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตัง แล้ว “ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน” สามารถยืนยันตัวตนอีกครั้งได้ที่ ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถทำได้ดังนี้ 

1. เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้คือ “บัตรประชาชน” เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องใช้บัตร ATM

 

2. เลือกเมนู “ยืนยันตัวตน” (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)

 

3. ยืนยัน “การเป็นเจ้าของบัตรประชาชน”

 

4. ยินยอมให้ “เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน”

 

5. เสียบบัตรประชาชน รอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน

 

6. เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออก และดำเนินการต่อบนแอพฯ เป๋าตัง

 

หากมีข้อสงสัย สามารถศึกษาข้อมูล ที่ https://www.คนละครึ่ง.com/howto/people